ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (1 & 2)
ΔΙΑΡΚΕΙΑΚΟΣΤΟΣ
0-20 λεπτάΔΩΡΕΑΝ
21-60 λεπτά4,50 €
1-2 ώρες7,50 €
2-3 ώρες9,50 €
3-4 ώρες10,50 €
4-5 ώρες13,00 €
5-6 ώρες15,00 €
6-7 ώρες16,00 €
7-8 ώρες17,00 €
8-9 ώρες18,00 €
9-10 ώρες19,00 €
10-11 ώρες20,00 €
11-12 ώρες21,00 €
12-13 ώρες22,00 €
13-14 ώρες23,00 €
14-15 ώρες24,00 €
15-24 ώρες25,00 €
Κάθε επιπλέον ημέρα ή τμήμα αυτής 25,00 €
ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΚΟΣΤΟΣ
0-20 λεπτάΔΩΡΕΑΝ
21-60 λεπτά4,50 €
1-2 ώρες7,50 €
2-3 ώρες9,50 €
3-4 ώρες10,50 €
4-24 ώρες13,00 €
1-2 ημέρες26,00 €
2-3 ημέρες39,00 €
3-4 ημέρες50,00 €
4-5 ημέρες50,00 €
5-6 ημέρες50,00 €
6-7 ημέρες50,00 €
Κάθε επιπλέον ημέρα ή τμήμα αυτής 5,00 €
VALET PARKING
ΔΙΑΡΚΕΙΑΚΟΣΤΟΣ
0-1 ώρες13,00 €
1-5 ώρες25,00 €
6-24 ώρες40,00 €
Μέχρι 2 ημέρες53,00 €
Μέχρι 3 ημέρες66,00 €
Μέχρι 4 ημέρες79,00 €
Μέχρι 5 ημέρες80,00 €
Μέχρι 6 ημέρες80,00 €
Μέχρι 7 ημέρες80,00 €
Κάθε επιπλέον ημέρα ή τμήμα αυτής 5,00 €