ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (1 & 2)
ΔΙΑΡΚΕΙΑΚΟΣΤΟΣ
Έως 20 λεπτάΔΩΡΕΑΝ
Έως 60 λεπτά6,00 €
1-2 ώρες10,00 €
2-4 ώρες12,00 €
4-5 ώρες16,00 €
5-6 ώρες18,00 €
6-24 ώρες25,00 €
Δωρεάν στάθμευση για 20’. Ισχύει για έως 2 εισόδους την ημέρα σε όλους τους χώρους στάθμευσης συνολικά. ΔΩΡΕΑΝ
Κάθε επιπλέον ημέρα ή τμήμα αυτής 25,00 €
ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΚΟΣΤΟΣ
Έως 20 λεπτάΔΩΡΕΑΝ
Έως 60 λεπτά6,00 €
1-2 ώρες10,00 €
2-4 ώρες12,00 €
4-24 ώρες13,00 €
1-2 ημέρες26,00 €
2-3 ημέρες39,00 €
3-4 ημέρες50,00 €
4-5 ημέρες50,00 €
5-6 ημέρες50,00 €
6-7 ημέρες50,00 €
Κάθε επιπλέον ημέρα ή τμήμα αυτής 5,00 €
Δωρεάν στάθμευση για 20’. Ισχύει για έως 2 εισόδους την ημέρα σε όλους τους χώρους στάθμευσης συνολικά. ΔΩΡΕΑΝ
VALET PARKING
ΔΙΑΡΚΕΙΑΚΟΣΤΟΣ
0-5 ώρες25,00 €
5-24 ώρες55,00 €
Μέχρι 2 ημέρες75,00 €
Μέχρι 3 ημέρες90,00 €
Μέχρι 4 ημέρες105,00 €
Κάθε επιπλέον ημέρα ή τμήμα αυτής 10,00 €