ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (WHSTLEBLOWING)

Μπορείτε να αναφέρετε περιστατικά ή πιθανές ενέργειες, αναφορές σχετικά με πράξεις διαφθοράς, δωροδοκίας, παράνομης συμπεριφοράς, ή παρενόχλησης από στελέχη, υπαλλήλους, ή και συνεργάτες της Εταιρείας Αεροδρομίου κατά παράβαση κανόνων Ενωσιακού Δικαίου βάσει του ν.4990/2022 και των πολιτικών του ΔΑΑ σε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τομείς:

 

Δημοσίων συμβάσεων, χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, πρόληψης κι αποτροπής πρακτικών νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ασφάλειας προϊόντων, ασφάλειας των μεταφορών, προστασίας του περιβάλλοντος, ευζωίας ζώων και προστασίας των τροφίμων, δημόσιας υγείας και ασφάλειας, προστασίας των καταναλωτών, ασφάλειας των δικτύων και πληροφοριακών συστημάτων, προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων, φοροδιαφυγής και κανόνων πρόληψης κατάχρησης της αγοράς της ΕΕ.

 

Παρακαλούμε σημειώστε, πριν προχωρήσετε:

 

1. Ερωτήματα ή παράπονα σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στο Αεροδρόμιο δεν υποβάλλονται, ούτε διεκπεραιώνονται περαιτέρω από τα συγκεκριμένα κανάλια επικοινωνίας και πρέπει να αναφέρονται ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο: https://www.aia.gr/traveler/contact/

 

2. Μπορείτε να υποβάλετε αναφορά χωρίς να παρέχετε την ταυτότητά σας ή άλλα προσωπικά δεδομένα.

 

3. Σας ενθαρρύνουμε να δηλώνετε την ταυτότητά σας, για να διευκολυνθεί η έρευνα. Σε περίπτωση που επιλέξετε να δώσετε προσωπικά δεδομένα, σας ενημερώνουμε ότι αυτά θα προστατεύονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το ν.4990/2022 (Οδηγία ΕΕ 2019/1937) και την Πολιτική Αναφορών (Whistleblowing) του ΔΑΑ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο: Πολιτική Υποβολής Αναφορών

 

4. Η Επιτροπή Διερεύνησης Αναφορών διατηρεί το δικαίωμα να καλεί το αναφερόμενο πρόσωπο σε συνέντευξη, πριν την λήψη οποιασδήποτε απόφασης επί της αναφοράς σας.

 

5. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την αναφορά σας, τα παρακάτω κανάλια επικοινωνίας:

 • Μέσω της Ηλεκτρονικής Φόρμας
 • Μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: whistleblowing@aia.gr
 • Μέσω τηλεφωνικής κλήσης στο: +30 210 3532000
 • Μέσω ταχυδρομικής επιστολής: Υπόψη Υπευθύνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών
  • Κτίριο 17
  • Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε
  • 19019, Σπάτα Αττικής
  • Ελλάδα.

 

Ευχαριστούμε