Ευρώπη

Σημαντική Ανακοίνωση

Καθώς τα δρομολόγια των αεροπορικών εταιρειών έχουν επηρεαστεί σημαντικά από τις εξελίξεις που οφείλονται στον COVID-19, η ενότητα αυτή περιλαμβάνει προσωρινά το εβδομαδιαίο πρόγραμμα πτήσεων. Ως αποτέλεσμα των τακτικών αλλαγών που προκύπτουν, παρακαλούμε να διασταυρώνετε πάντα τις προσφερόμενες πληροφορίες με την αεροπορική σας εταιρεία.