Πληροφορίες Αεροπορικής Εταιρείας

AMERICAN AIRLINES Inc.

AMERICAN AIRLINES Inc.
Είσοδος: 1
Κρατήσεις:211- 181 38 84 (Mobile Users)
Απολεσθέντα:210-35 30 585, e-mail: ll.ops@goldair-handling.gr
Αεροδρόμιο:210-35 30 369 / 210- 35 30 370