Υπηρεσιες

Global Blue - Premier Tax Free

Global Blue - Premier Tax Free
Επίπεδο Αναχωρήσεων – Περιοχή Σένγκεν (για όλους τους επιβάτες)
Επίπεδο Αναχωρήσεων - Περιοχή Εκτός Σένγκεν

Επιστροφή ΦΠΑ από την Global Blue και την Premier Tax Free στα ανταλλακτήρια συναλλάγματος της ONEXCHANGE στην περιοχή Αναχωρήσεων Εντός και Εκτός Σένγκεν.