Πληροφορίες Αεροπορικής Εταιρείας

SCANDINAVIAN AIRLINES

SCANDINAVIAN AIRLINES
Είσοδος: 4
Κρατήσεις:www.flysas.com, 211 21 11 542
Απολεσθέντα:210-3530585, e-mail: ll.ops@goldair-handling.gr
Αεροδρόμιο:310- 35 30 376 / 210- 35 30 377