Πληροφορίες Αεροπορικής Εταιρείας

ETIHAD

ETIHAD
Είσοδος: 4
Κρατήσεις:2111 986206
Απολεσθέντα:210-3530585, e-mail: ll.ops@goldair-handling.gr
Αεροδρόμιο:210-3533995