ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COFFEE EUPHORIA

Όροι Συμμετοχής

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. (ΔΑΑ) διεξάγει διαγωνισμό μέσω της σελίδας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) στο Instagram @athairport για την ανάδειξη τριάντα ενός (31) νικητών.

Ο διαγωνισμός, με τίτλο: Coffee Euphoria «Εσύ μέχρι που θα έφτανες για τον τέλειο καφέ;», θα διαρκέσει από τις 14/10/23 έως τις 20/10/23 ώρα 23:59.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 23/10/23 στις 15:00.

Διαδικασία διαγωνισμού:

Για να λάβει κάποιος μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω δύο (2) βήματα:

  1. Να απαντήσει στην ανάρτηση του διαγωνισμού με σχόλιο στην ερώτηση «Εσύ μέχρι που θα έφτανες για τον τέλειο καφέ;»
  2. Να κάνει follow το λογαριασμό του αεροδρομίου στο Instagram με το όνομα @athairport.

Μετά το τέλος του διαγωνισμού, θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική κλήρωση την 23/10/23 στις 12:00 από τον ΔΑΑ για την ανάδειξη των νικητών, οι οποίοι θα ανακοινωθούν στο λογαριασμό του ΔΑΑ στο Instagram στις 23/10/23 στις 15:00, με α) απάντηση στο σχόλιο τους στην ανάρτηση του διαγωνισμού, και  β) story, στο οποίο οι νικητές θα αναφερθούν (tag) με το όνομα χρήστη που έχουν λάβει μέρος στο διαγωνισμό.

Επιπλέον θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα.

Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης  ή η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων κατά τις προαναφερόμενες ημέρες και ώρες, ο ΔΑΑ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις ημέρες και ώρες αυτών με προηγούμενη ανακοίνωσή του στο  Instagram.

Έπαθλα διαγωνισμού:

Ο πρώτος μεγάλος νικητής θα κερδίσει ένα (1) ταξίδι με δυνατότητα πραγματοποίησης του από 1/11/2023 έως 30/03/2024. Το έπαθλο περιλαμβάνει: δύο (2) αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με επιστροφή για έναν ευρωπαϊκό προορισμό της επιλογής του νικητή προς χώρες εντός συνθήκης Σένγκεν και δύο (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων.

Οι υπόλοιποι 30 νικητές θα παραλάβουν ένα πακέτο ‘Coffee Goodie Bag’ με προϊόντα σχετικά με τον καφέ (είδη καφέ ή σκεύη ή προϊόντα καφέ) από τα καταστήματα που συμμετέχουν στην ενέργεια και έχουν γίνει mention στην ανάρτηση  του διαγωνισμού.

Όροι και προϋποθέσεις

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει μόνο μια (1) φορά στο διαγωνισμό.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους και είναι κάτοικοι Ελλάδας. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στο ΔΑΑ και στα καταστήματα εστίασης του αεροδρομίου της Αθήνας.

Θα ζητηθεί από τους νικητές να δηλώσουν τα στοιχεία τους ονοματεπώνυμο, ηλικία, διεύθυνση κατοικίας, email, αριθμό τηλεφώνου, προκειμένου να παραλάβουν τα έπαθλα.

Στην περίπτωση του 1ου επάθλου – ταξίδι σε ευρωπαϊκό προορισμό ενός της συνθήκης Σένγκεν, ο νικητής θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με το ταξιδιωτικό γραφείο που θα ορίσει ο ΔΑΑ και να δώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου να προγραμματίσει το ταξίδι.

Όλη η επικοινωνία και ο προγραμματισμός του ταξιδιού (κράτηση και έκδοση εισιτηρίων και διαμονή) θα γίνει αποκλειστικά και μόνο μέσω του ταξιδιωτικού πρακτορείου που έχει ορίσει ο ΔΑΑ.

Επιπλέον:

Τα εισιτήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τον νικητή και τον/την συνοδό που θα επιλέξει ο ίδιος. Ενδέχεται να υπάρξει απόκλιση από τις ημερομηνίες που επιθυμεί να ταξιδέψει ο νικητής, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των θέσεων και των δρομολογίων της αεροπορικής εταιρείας κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της τελευταίας.

Τα εισιτήρια δεν μπορούν να μεταβιβαστούν, να πωληθούν ή να εξαργυρωθούν.

Δεν επιτρέπεται καμιά αλλαγή μετά την έκδοση των εισιτηρίων. Οι φόροι δεν επιστρέφονται.

Δεν υπάρχει αποζημίωση σε μη χρήσης των αεροπορικών εισιτηρίων ή άρνησης επιβίβασης.

Ο νικητής θα πρέπει να διαθέτει όλα  τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήριο, ταυτότητα, κλπ) με δική του ευθύνη και επιμέλεια.

Το ταξίδι θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 30/3/2024 (τελευταία ημερομηνία επιστροφής από τον επιλεγμένο προορισμό).

Αν παρέλθει το παραπάνω χρονικό διάστημα και ο νικητής δεν έχει ταξιδέψει για οποιονδήποτε λόγο χάνει κάθε δικαίωμα ή αξίωση επί του επάθλου, χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση. 

Στην περίπτωση των τριάντα (30) Coffee Goodie Bags, οι νικητές θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία τους στον ΔΑΑ (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλικία, διεύθυνση), προκειμένου να τους αποσταλεί το έπαθλο με κούριερ.

Αν κάποιο από τα στοιχεία επικοινωνίας που δηλώσουν οι νικητές στην αρχική επικοινωνία μέσω προσωπικού μηνύματος από το λογαριασμό Instagram του ΔΑΑ (τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση) ή ο λογαριασμός τους στο Instagram παρουσιάσει οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσλειτουργία ή έχει απενεργοποιηθεί, καθώς επίσης αν έχουν αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιονδήποτε λόγο να παραλάβουν το έπαθλό τους ή αν η συμμετοχή τους ακυρωθεί γιατί δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, ή δεν πληρούνται οι παραπάνω όροι, χάνουν κάθε δικαίωμα ή αξίωση επί των επάθλων.   

Οι νικητές έχουν διορία έως και είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες μετά την ανακοίνωση των νικητών, να επικοινωνήσουν με τον ΔΑΑ μέσω προσωπικού μηνύματος στο λογαριασμό του ΔΑΑ στο Instagram @athairport και να αποδεχθούν το έπαθλο.

Ο ΔΑΑ δεν ευθύνεται για την παρακώλυση της διεξαγωγής της Προωθητικής Ενέργειας από υπαιτιότητα ή κακόβουλη ενέργεια τρίτων.

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή, πλήρη και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για τις ανάγκες οργάνωσης, αξιολόγησης, δημοσιότητας και διεξαγωγής του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του GDPR. Περαιτέρω, με τη συμμετοχή του στην Προωθητική Ενέργεια ο/η νικητής/νικήτρια συμφωνεί, αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η χρήση του ονόματός του, καθώς και η χρήση και διαφημιστική εκμετάλλευση του κατά τα άνω προσωπικών δεδομένων του (ονόματος, εικόνας, ήχου κ.λπ.) δεν προσβάλλουν τα δικαιώματά του στην προσωπικότητά του κατ’ άρθρα 57 επ. ΑΚ.

Η συμμετοχή κάθε νικητή, σε οποιοδήποτε στάδιο, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους παρόντες Όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και δεν υπογράψει τη σχετική δήλωση, (β) σε περίπτωση που η συµµετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους που αναφέρονται στο παρόν κείμενο, (γ) σε περίπτωση που η συµµετοχή του αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συµµετέχοντα ή τρίτου, (δ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές, (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας µε το νικητή στο χρονικό διάστημα που καθορίζεται ανωτέρω των είκοσι (20) ημερών µετά από την ανακοίνωση των νικητών, αποβεί άκαρπη, (στ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οι νικητές δεν παρουσιασθούν, όπως ορίζεται παραπάνω, ή παρουσιασθούν καθυστερημένα στην αξιοποίηση των δώρων.

Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συµµετοχής εκάστου νικητή το δικαίωμά του στο δώρο το αποκτά ο αμέσως επόμενος αναπληρωματικός, όπως αυτός ανακηρύχθηκε από την κλήρωση κατά τη χρονική σειρά ανάδειξής του.

Ο ΔΑΑ διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει τους όρους της παρούσας προκήρυξης, ενημερώνοντας εγκαίρως το κοινό ή  ακυρώσει τον εν λόγω Διαγωνισμό και οι συμμετέχοντες δεν θα δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημιώσεως.

Με την συμμετοχή σας στο διαγωνισμό, θεωρείται, ότι αποδέχεστε πλήρως, ανεπιφύλακτα και αυτοδικαίως  όλους τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.